Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro Zweeds Leren:

  1. Inschrijven cursus Zweeds: U kunt zich inschrijven door het Contactformulier op de website te gebruiken, óf door een e-mail te sturen naar info@burozweedsleren.nl. Bij inschrijven is het verplicht naam en telefoonnummer op te geven. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. NB. Inschrijven is geen garantie voor plaatsing, pas op het moment dat uw inschrijving bevestigd wordt is de inschrijving definitief. Schrijf u zo snel mogelijk in, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt.
  2. Betaling cursussen: U schrijft altijd in voor een volledige cursus. Dit geldt niet voor de (eenmalige) workshops. Op het moment dat u geplaatst bent in een cursus (hiervan krijgt u schriftelijk bericht) verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusbedrag. De prijs is inclusief btw. De betaling dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste lesdatum te zijn overgemaakt. Het is in overleg mogelijk de cursus in twee gelijke termijnen te betalen. De betaling dient te worden overgemaakt op bankrekening van Buro voor Zweeds Leren; contant betalen voor een cursus is niet mogelijk. Voor lesmateriaal via de docent is contant betalen wél mogelijk.
  3. Betalen voor privélessen kan zowel contant als via bankrekening cq. facturatie: De betaling voor privélessen dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
  4. Annuleringen cursussen: Tot 7 dagen vóór cursus aanvang is annuleren kostenloos, u krijgt dan het volledige bedrag terug. Ná 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld teruggestort. Wanneer u na de cursusstart besluit te stoppen vindt geen restitutie plaats.
  5. Annulering van een privéles kan tot 24 uur vóór de afgesproken datum en tijdstip. Bij afmelden minder dan 24 uur vantevoren dan wordt de les alsnog in rekening gebracht.
  6. Aanwezigheidsplicht cursussen: Er is geen aanwezigheidsplicht, echter wanneer u een bewijs van deelname wenst, dan bent u verplicht minimaal 80% van de lessen te hebben gevolgd.
  7. Afgelaste cursus: In geval een cursus afgelast wordt doordat er te weinig aanmeldingen zijn, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening. U ontvangt uiterlijk 1 werkdag vóór cursusaanvang hiervan bericht. Als Buro voor Zweeds Leren in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, dan vindt restitutie naar verhouding plaats.
  8. Lesmateriaal: Lesboeken zijn niet in het cursusbedrag inbegrepen. Van de docent krijgt u informatie over hoe u het lesmateriaal kunt aanschaffen. Gekopiëerd lesmateriaal (stencils en teksten van de docent) is wél inbegrepen in het cursusgeld.
  9. Reiskosten docent: Bij privélessen bij u thuis of andere afgesproken lokatie betaalt u, naast het uurtarief, een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal kilometers dat de docent moet reizen.
  10. Aansprakelijkheid: Buro Zweeds Leren stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak ook, tijdens de les-activiteit.